محصولات و خدمات

اکنون با بیش از 20 سال سابقه در طراحی و تولید و با در اختیار داشتن بروزترین دانش، تکنولوژی و ماشین آلات،
قطعاتی را تولید نموده ایم که تا ده سال پیش واردات آن نیز میسر نبود:

افتخار همکاری با شرکتهای معتبر دولتی و خصوصی را داشته ایم :

 

تیم مدیریتی ما

حسین تیموری
مدیر عامل
کارشناس ارشد مدیریت 
علیرضا بابائی
مدیر فنی و مهندسی
دکتری مهندسی مکانیک

ناصر بابائی
مدیر تحقیق و توسعه
مدیر بازرگانی
دکتری مهندسی مکانیک

واحدهای اصلی شرکت آذرمیهن