محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

چارت سازمانی

    

رئیس هیئت مدیره: مهندس حسین تیموری (فوق لیسانس مدیریت اجرائی)

                    


مدیر عامل: مهندس علی سید مختاری (لیسانس مهندسی مکانیک، فوق لیسانس مدیریت عالی اجرائی)

                               


 


مدیر فنی و مهندسی: دکتر علیرضا بابائی (دکتری مهندسی مکانیک، هیئت علمی دانشگاه)

   

   


مدیر تجهیزات و ماشین آلات ریخته گری: مهندس سید صمد کرمانی (لیسانس مهندسی مواد و متالورژی)